Historie

Hrbov. Jak vznikl tento název obce? Buď je odvozen od kopců kolem "Hrby" nebo podle jistého pana Grba, který vesnici údajně založil. Grbov - Hrbov. Ani jeden z pramenů se nedá spolehlivě vyloučit. Vesnice patří mezi nejstarší doložená místa na vysočině. Údajně první zmínka je z roku 1318, ale první spolehlivá písemná zmínka je v listině, která pojednává o vyměně polenského panství za hrad Sloup v Čechách mezi Čenkem z Lipé a Ješkem z Pirkštejna, z roku 1356. Dalším důkazem je listina, ve které roku 1380 Jan Ptáček z Pirkštejna udělil svobodnické právo Václavu Dvořákovi z Hrbova a tím zbavil jeho rod poddanství. V roce 1502 byla občanům Hrbova vydáná listina tvz.odúmrť, což bylo právo odkázat majetek komukoliv.

Hrbov také postihlo několik pohrom. Za všechny jmenuji tu největší a to byl hladomor v letech 1770-1773. V těchto letech byla velká neúroda a ta mělo za následek několik tisíc mrtvých na celém polensku. Celou katastrofální situaci záchranily až v roce 1774 začátky pěstování brambor na vysočině.
Co se kulturního života týče nebylo špatné. Byl tu známý masopust hlavně v 19 stol. a v první půli 20.stol.. Pak Tu existovala stará krčma U Klušáčků, kde se později hrálo ochotnické divadlo. Další místo kde se místní obyvatelé scházely bylo pod lípou uprostřed vesnice, kde si občané vyprávěli příběhy, zážitky ze života a diskutovali se o dění ve vsi třeba o úrodě, počasí apod. Na památku toho jsou na místě lavičky udržovany dodnes.